perjantai 8. syyskuuta 2017

Åbo från forntid till nutid


Turun historia - Nu även på svenska!

Åbo från forntid till nutid presenterar vårt lands äldsta stads historia från förhistorisk tid till 2010-talet. Boken återger huvudlinjerna i Åbos historia, men dröjer också vid era intressanta detaljer. Tyngdpunkten ligger på händelser under 1900- och 2000-talen.

Åbo från forntid till nutid beskriver bland annat den medeltida stadens mest kända invånare, återuppbyggnaden efter Åbo brand, hur krigen under 1900-talet inverkade och de senaste decenniernas populärkultur. Boken innehåller också ett digert, hittills opublicerat, nytt och gammalt bildmaterial.

"Tjusig bilderbok om alla tiders Åbo" Hufvudstadsbladet 22.10.2017

Rauno Lahtinen: Åbo från forntid till nutid. Turkuseura-Åbosamfundet, Åbo 2017.
Översättning: Malena Torvalds-Westerlund