sunnuntai 20. marraskuuta 2011

Vähä-Heikkilän vuosisata


Turun ruutukaava-alueen lounaiselle laidalle muodostui 1900-luvun alussa Vähä-Heikkilän esikaupunki. Aluksi alueen asutus keskittyi Korppolaismäelle, vähitellen myös muille seudun mäille.

1900-luvun alussa Vähä-Heikkilä oli Turun nopeimmin kasvanut esikaupunki, jonka olot herättivät huolta ja pahennusta. Alue liitettiin Turkuun 1939. Köyhän väen puutalorykelmistä muotoutui ihanteellinen omakotien täyttämä asuinalue keskustan tuntumassa.

Marraskuussa 2011 ilmestyy kirja Vähä-Heikkilän vuosisata, joka kertoo alueen vaiheikkaasta historiasta sanoin ja kuvin. Kirjan valokuvat on kerätty Turun arkistoista ja alueen asukkailta, suurinta osaa ei ole ennen julkaistu.

Alueen asukkaiden etuja ajamaan syntyi vuonna 1909 Vähä-Heikkilän Mäkitupalaisyhdistys ry. Aluksi sen tarkoituksena oli suojata mäkitupalaisten oikeuksia, sittemmin pääasiaksi ovat nousseet alueen asuinolojen ja ympäristön parantaminen. Uusi kirja kertoo myös yhdistyksen vaiheista sadan vuoden aikana.

Rauno Lahtinen: Vähä-Heikkilän vuosisata - Vähä-Heikkilän Mäkitupalaisyhdistys ry 100 vuotta