torstai 1. marraskuuta 2012

Kävely 1920- ja 1930-lukujen Turussa

Uusi kirjani Kävely 1920- ja 1930-lukujen Turussa julkaistaan 2.11.2012.

Sotien välisten vuosikymmenten arkkitehtuuri värittää vahvasti Turun katukuvaa. Aikakausi oli arkkitehtuurin kannalta kiinnostava, sillä kahdenkymmenen vuoden aikana rakentamisen tyyli muuttui kokonaan.

1920-luvun jälkimmäisellä puoliskolla Turussa koettiin rakentamisen korkeasuhdanne. Erityisesti vuonna 1928 kaupungin keskustassa rakennettiin paljon.

Tyylikäs 1920-luvun klassismi vaihtui vuosikymmenen lopulla suoraviivaisia muotoja ja valkoisia seiniä suosineeksi funktionalismiksi, joka vakiinnutti 1930-luvulla asemansa. Varhaista funktionalismia edustavat mm. Alvar Aallon suunnittelemat Lounais-Suomen Maalaistentalo ja Turun Sanomien talo.

Turusta tuli Suomessa uuden modernin tyylin suunnannäyttäjä. Kesäkuussa 1929 järjestetyt Turun Messut muodostuivat funktionalismin esiinmarssiksi. Näyttelyalueen ilmeen suunnitelleet arkkitehdit Alvar Aalto ja Erik Bryggman olivat uuden arkkitehtuurin kärkinimiä Suomessa.

Kävely 1920- ja 1930-lukujen Turussa esittelee 70 turkulaista rakennusta sotien välisiltä vuosikymmeniltä. Mukana ovat Aallon ja Bryggmanin suunnittelemat talot, mutta myös kymmeniä muita kohteita. Rakennusten lisäksi kirja kertoo aikakauden Turusta ja esittelee kaupungissa vaikuttaneita arkkitehteja ja rakennusmestareita.

Kirjan upeat kuvat on ottanut turkulainen valokuvaaja Merja Otronen.

Rauno Lahtinen & Merja Otronen: Kävely 1920- ja 1930-lukujen Turussa. Turkuseura–Åbosamfundet 2012, 160 s.